Nowości

Projekty

Konkursy

Uznanie

Pracownia

Zachodnia pierzeja rynku w Bydgoszczy, 2009


Wyjątkowa uroda Starego Rynku zobowiązuje do dokładnego przeanalizowania wszystkich aspektów przestrzennych mających wpływ na kształtowania nowej zabudowy w obszarze rynku. Zachodnia pierzeja ma za zadanie stać się nowym, rozpoznawalnym symbolem miasta przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych funkcji miastotwórczych.

Wszystkie wytyczne stawiane przed nowym obiektem, zarówno ekonomiczne i architektoniczne jak również społeczne i symboliczne, znajdują odzwierciedlenie w bardzo prostych bryłach obiektu. Podstawowymi założeniami przy kształtowaniu kompozycji całości kompleksu było takie wkomponowanie nowej zabudowy aby w jak największym stopniu ograniczyć przesłanianie istniejącego budynku ratusza. Obiekt ten wywiera bardzo duży wpływ na kształtowanie poczucia tożsamości mieszkańców Bydgoszczy. Dlatego proponowane rozwiązania przestrzenne są kompromisem pomiędzy całkowitą zabudową zachodniej pierzei a zostawieniem tego fragmentu miasta w obecnej postaci, przy jednoczesnej próbie zrealizowania całego programu funkcjonalno użytkowego stawianego przez organizatora konkursu.

Obiekt posiada prostą formę w postaci dwóch brył rozdzielonych dziedzińcem. Takie zakomponowanie przestrzeni umożliwia dobre wyeksponowanie elewacji wejściowej dotychczasowego Ratusza co było jednym z podstawowych założeń projektowych.

Przyziemie nowoprojektowanych budynków ze względu na swoją funkcję posiada monolityczną formę z betonu architektonicznego, zaakcentowano jedynie wejścia do obu budynków. Natomiast wyższe kondygnacje budynków, gdzie zlokalizowano głównie biura, zostały przeszklone. Ściany zewnętrzne za wyjątkiem ścian od strony dziedzińca zaprojektowano w systemie elewacji podwójnej podświetlanej z zewnętrzną ścianą wykonaną ze szkła piaskowanego. Elewacje od strony dziedzińca zaprojektowano ze szkła przeziernego niepiaskowanego. Rytm podziałów na elewacjach przeszklonych w sposób swobodny nawiązuje do podziałów i rozmieszczenia otworów okiennych na elewacjach kamienic otaczających Rynek i elewacjach Starego Ratusza. Na dachu budynku umieszczono świetliki doświetlające pomieszczenia biurowe i sale, powtarzające rytmu podziałów placu i rozmieszczenia w posadzce Rynku świecących prostokątów.

Płytę Rynku zajmują: nowoprojektowane budynki wraz z wewnętrznym dziedzińcem usytuowanym pomiędzy budynkami, schody prowadzące na poziom -1, oraz urządzona ale niezabudowana ogólnodostępna wolna przestrzeń.

Wewnętrzny dziedziniec na co dzień ogólnodostępny i połączony z resztą płyty Rynku szerokimi kładkami i przejściami, w razie potrzeby może zostać łatwo oddzielony od części ogólnodostępnej za pomocą lekkich przenośnych przegród. Na dziedzińcu oprócz wolnej przestrzeni znajdują się świetliki doświetlające strefę wejściową kompleksu wystawienniczego i pomieszczenia ekspozycyjne (salę galerii promocji miasta i salę memorium rynku). Świetliki dają także możliwość zobaczenia wnętrz sal ekspozycyjnych z poziomu dziedzińca a tym samym mogą stanowić dodatkową zachętę dla przechodniów do odwiedzenia wystaw i bliższego zapoznania się z ekspozycjami upamiętniającymi historie Rynku lub promującymi miasto.

Schody prowadzące na poziom -1 umożliwiają nie tylko zejście do strefy wejściowej kompleksu wystawienniczego, stanowią także atrakcyjną przestrzeń publiczną, miejsce gdzie można przysiąść i odpocząć podczas wędrówki po mieście, oraz obejrzeć zapowiedź wystaw organizowanych wewnątrz budynku.

Na granicy dziedzińca między budynkami i niezabudowana pozostałą częścią rynku zlokalizowano sześć wysokich słupów świetlnych. Słupy wraz ze wschodnimi elewacjami projektowanych budynków odtwarzają w sposób symboliczny przebieg historycznej linii zabudowy zachodniej pierzei Starego Rynku, która została rozebrana w 1940.

W części niezabudowanej w posadzce rynku ulokowano podświetlane prostokąty uatrakcyjniające i ożywiające przestrzeń rynku po zapadnięciu zmroku. Prostokąty zapalane stopniowo rozświetlają płytę rynku na podobieństwo okien rozświetlających elewacje ratusza i okolicznych kamienic. Prostokątne podświetlenia wyposażone w czujniki ruchu reagują również na ruch pieszych na placu tj. w momencie zbliżania się osoby rozbłyskują na pewien czas jaśniejszym światłem po czym znów przygasają, wprowadzając w ten sposób dodatkowy element ożywiający i dynamizujący przestrzeń płyty Rynku.

Oprócz wspomnianych powyżej elementów świetlnych w nawierzchni rynku odtworzono obrys dawnego, nieistniejącego ratusza, podkreślając w ten sposób ciągłość historii placu i jego zabudowy. Na rynku znalazłby się w ten sposób Nowy Ratusz, Stary Ratusz oraz w sposób symboliczny nieistniejący pierwszy bydgoski ratusz.


  • Autorzy: Paweł Świątkiewicz, Jerzy Świątkiewicz, Marek Panowski
  • Projekt: 2009 (konkurs)
  • Powierzchnia użytkowa: 6170 m2