Nowości

Projekty

Konkursy

Uznanie

Pracownia

Muzeum II Wojny Światowej, 2010


Formę budynku zdeterminował program funkcjonalny sal wystawowych, które zgodnie z kierunkiem zwiedzania unoszą się ku górze, takie zamierzenie projektowe miało na celu uzyskanie jednej łatwej do poruszania się i odczytywania kierunków przestrzeni wystawowej oraz odpowiedniej wysokości nad poziomem terenu w końcowej fazie ekspozycji, tak aby połączyć osią widokową projektowany budynek z Placem Trzech Krzyży.

Bryła ma za zadanie przytłaczać swoim gabarytem. Wrażenie to potęgują użyte materiały o surowym charakterze. Na bryłę budynku składają się 3 części: północna część obłożona łupkiem naturalnym w kolorze ciemnego grafitu, zawierająca pomieszczenia administracji, techniczne, sklep muzealny oraz część magazynów, wschodnią część z betonu architektonicznego, wewnątrz której rozpoczyna się wystawa stała, trzecią część, unosząca się ku górze budynku, pokrywa tzw. 'double skin' z blachy perforowanej. W środkowej części wystaw zaproponowano strefę odpoczynku z tarasem widokowym na wyspę Ołowiankę.


  • Autorzy: Paweł Świątkiewicz, Łukasz Maraszek – Luk Studio, Paweł Sikora – Sikorarchitects
  • Współpraca: Marek Panowski, Tomasz Smoliński
  • Projekt: 2010 (konkurs)
  • Powierzchnia użytkowa: 19 862 m2